SträckanSTRÄCKAN 2019

Uppsala Kulturmaraton kommer att gå genom natursköna områden och historiska miljöer, längs ”Gula stigen”, Fyrisåns stränder, genom centrala Uppsala och ut mot vikingarnas heliga plats, högarna i gamla Uppsala för att ha sin målgång på Eklundshof i centrala Uppsala.

Större delen av loppet går längs stigar och grusvägar, men det är även kortare sträckor på asfalt. Bansträckningen är till stora delar den samma som 2018, men en del förbättringar har gjorts efter konstruktiva förslag från deltagarna.

Stiliserad karta över banan: